Kompetenceudvikling

Hvor som helst og når som helst

Kompetenceudvikling

Verden forandrer sig, og der skal hele tiden læres nyt. Nye medarbejdere kommer til. Nye retningslinjer, sikkerhedskrav, rutiner, produkter og kampagner. Det kan være tids- og ressourcekrævende at afholde kurser og uddannelse hver gang, og ikke mindst koster det mange penge at kontinuerligt vedligeholde og forbedre dine medarbejders kompetencer.

Forestil dig, at flytte noget af denne træning og uddannelse over på mobiltelefonen, noget som supplement og andet som erstatning af traditionelle kurser. Træning og uddannelse, som ville være motiverende og kompentence udviklende for medarbejderne at tage, og som de kunne tilgå, når som helst og hvor som helst?

Med Ekko app får du denne mulighed.

Hvor som helst og når som helst.