Ekko App: Click to go to frontpage

Intern kommunikation

Den simple og effektive måde at kommunikere på

Tre håndværkere med kaffekopper trives med intranet medarbejder app på arbejdspladsen
Intern kommunikation app pile like byggeplads vogne

Få alle med på vognen

Med Ekko app's kommunikationsproces

Ekko app er udviklet til at kommunikere effektivt med alle i virksomheden. Når en kollega har læst dit indlæg færdigt eller har svaret på et tjekspørgsmål, giver app’en dig feedback og overblik over kommunikationsprocessen. App’en er designet til at give point til dem, som er aktive i app’en, og skaber rammerne for stigende medarbejderengagement.

Nå ud til dine medarbejdere på distancen

På mange arbejdspladser oplever man udfordringer med at kommunikere effektivt internt, fordi medarbejderne enten er på forskellige lokationer, på farten eller ikke har adgang til en computer. For at få information direkte ud til medarbejderen, uanset hvor de befinder sig, er det en stor fordel, at den kan tilgås direkte fra mobilen.

App’ens forskellige moduler håndterer, hvordan nyheder og information formidles. Afhængig af hvilken type information, der skal formidles, kan der vedhæftes billeder, video og dokumenter til at understøtte budskabet. Det kunne f.eks. være nyheder fra ledelsen, information om projekter, arbejdsmiljø, varslinger m.m.  

Segmentering: Hold information relevant

En stor udfordring ved intern kommunikationen i mange virksomheder er, at indholdet i forskellige kommunikationskanaler ofte ikke er målrettet til, at være relevant for den enkelte medarbejder.

Derfor kan intranet, e-mail, infoskærm, mv. indeholde irrelevante beskeder for den enkelte medarbejder. Dette virker demotiverende og hæmmer fornuftig og hyppig brug af kommunikationskanalen.

Når du deler informationer i app’en, kan du nemt vælge præcis hvilke afdelinger, grupper og enkelte personer som skal modtage nyheden, og dermed segmentere information ud til de rigtige medarbejdere.

App køb arbejdstøj segmenteret kommunikation til medarbejdere

Hold øje med hvem, der har modtaget vigtig information

I mange kommunikationssammenhænge, er det svært at vide, hvem der har modtaget og læst ny information.

Ligesåvel er en læst besked ikke ensbetydende med, at den er forstået eller husket.

For at løse dette, så er app’en udviklet til nemt at få ledere og medarbejdere til at kommunikere sammen, og til at følge kommunikationen til dørs hele vejen rundt, på en simpel og fleksibel måde.

Swipe-funktionen

I bunden af et nyhedsindlæg er der en swipe funktion.

Først når medarbejderen har swipet et indlæg, tæller det som læst.

Tjekspørgsmål

Nogle gange vil du gerne undgå, at din medarbejder swiper en nyhed, uden at have læst det grundigt igennem.

Derfor kan du tilføje et tjekspørgsmål til indlægget, som dukker frem på skærmen, efter medarbejderen har swipet.

Når du opretter et tjekspørgsmål, skal du blot give nogle forskellige svarmuligheder, som tester din kollega i, om opslaget blev læst grundigt igennem.

Tjekspørgsmål kan give ekstra point til dem, som svarer rigtigt, og motivere andre til at læse mere grundigt næste gang.

Dame statistik computer fra tjekspørgsmål sikkerhed app

Statistik

Inde i administrator systemet, kan du oprette og se statistikker på samtlige indlæg.

Herunder hvor stor en procentdel, der har læst et indlæg og svaret rigtigt på tjekspørgsmål, hvem de er, og lige så vigtigt, hvem som mangler.

Sms

Hvis du vil følge op på ulæste nyheder, kan du sende en sms notifikation til alle de medarbejdere, som ikke har læst dit indlæg endnu - ved tryk på en enkelt knap.

Point-system

For at gøre det sjovere at holde sig opdateret inde i app’en, anvendes gamification, som er en god måde for automatisk at skabe leg og konkurrence blandt medarbejderne.

Du kan tilføje point til hvert indlæg, som du opretter. Disse point medregnes automatisk i medarbejderens high-score, som alle i app’en kan se og dyste om.

Der kan oprettes en high-score til hele virksomheden, men også til forskellige afdelinger og grupper, så alle kan være med.

Yderligere, har vi mange kunder, som har haft succes med at bruge deres high-score til små konkurrencer. Eksempelvis kan man oprette en påskequiz eller arbjejdsmiljøquiz, med præmie til den med flest rigtige svar. Man kan også give morgenbrød til den afdeling, som har flest point i app’en, i slutningen af måneden. Eller man kan teste medarbejderne, efter et gennmgået kursus i app’en, med en quiz. Der er mange muligheder, og vi har mange idéer.

Ved at anvende point-systemet på denne måde, kan medarbejderne både motiveres til at bruge app’en oftere og samtidig engagere sig i vigtig intern kommunikation, vidensdeling og et sikkert arbejdsmiljø.

Glade medarbejdere kaffekop peger på mobil intern kommunikation app

Social væg og chat

Foruden vigtig kommunikation og point-systemet, så kan et stærkt fællesskab også styrke medarbejderengagementet.

Social væg

For at skabe fælleskabsfølelse og interesse, kan  der oprettes et seperat modul, hvor alle medarbejdere har mulighed for at dele ting med hinanden og kommentere på hinandens opslag. Sjove øjeblikke fra hverdagen, gode idéer og succeshistorier, på en social væg til hele virksomheden.

Chat

Der kan oprettes chat grupper, der fungerer som den sociale væg, blot opdelt efter afdelinger, jobfunktion, lokation, interesser el. lign. En god måde, også at skabe sammenhørighed i mindre grupper på arbjedspladsen.

Telefonbog

Her kan medarbejderen både søge efter navn, stilling eller afdeling, når de skal bruge specifikke kontaktoplysninger.

Ved at tilføje billeder på medarbejderne i telefonbogen, får man sat ansigt på sine kolleger, og det bliver nemmere at finde den rigtige person. Ved samtidig at oprette nogle grupper med kontaktoplysninger til relevante nøglepersoner, gør du det nemt for dine medarbejdere hurtigt at finde de personer, de skal tale med. F.eks. løn, arbejdsmiljø, samarbejdspartnere, osv.